Oferta

W zakresie swojej działalności oferujemy Państwu w pełni projesjonalne wykonanie:

  • Demontaż i montaż maszyn serwisowych oraz ich późniejsze serwisowanie
  • Naprawa Maszyn Offsetowych w zakresie mechanicznym
  • Demontaż i montaż maszyn introligatorskich
  • Doradztwo techniczne przy zakupie nowych i używanych maszyn
  • Szkolenie operatorów maszyn w zakresie ich obsługi
  • Na życzenie klienta przeprowadzam ekspertyze stanu technicznego podczas zakupu
    maszyny używanej na terenie Polski jak i poza granicami kraju